SKIFFERSTEN.
GRANIT. MARMOR.
KVARTSIT.
KERAMIK. BETONG.

Peska Solutions diamantsågblad är utvecklade för att skära med hög effektivitet och hanterar naturstenar och keramik med stora variationer. Vi använder våra diamantsågblad till skiffer, granit, marmor, kvartsit och olika keramik-, komposit-, och dektonbaserade material.

Efter år av experimenterande har Peska Solutions hittat en lösning på diamantverktyg som:

  • SKÄR RAKARE LINJER
  • MINSKAR RISKEN FÖR HÖRNSKADOR
  • HAR LÄGRE LJUDNIVÅ
  • HÅLLER LÄNGRE
  • SPARAR PENGAR
  • ÖKAR PRODUKTIONSKAPACITETEN

VI BEAKTAR DE BERGARTER NI FÖRÄDLAR, OCH ANPASSAR DÄREFTER:

Bladets
storlek

Bladets
tjocklek

Segmentens
bredd

Antal
segment

Segment
Avstånd

Positionering av
diamanterna

PESKA-TEKNOLOGI

Vi använder oss av den senaste PESKA-teknologin när vi tillverkar våra diamantverktyg och förstärker dem med lasersvetsning.

Diamanterna placeras på exakta positioner så att varje millimeter av segmenten har samma skärpa och skäregenskaper genom hela bladets livslängd. På så vis maximeras prestandan och livslängden.

I det långa loppet leder Peska Solutions diamantverktyg till en lönsammare produktion. Ni behöver inte byta ut verktyget lika ofta, ni klarar er med färre antal verktyg och kvaliteten på era förädlade produkter förbättras.

Utvecklade för en av världens svåraste bergarter

Peska Solutions diamantverktyg är ursprungligen utvecklade för Alta skiffer, en sorts skiffersten som många anser vara världens svåraste sten att såga i.

Skifferns extrema variation i hårdhet gör att vanliga diamantverktyg snabbt slits ut, skär snett och orsakar skador.

De diamantverktyg vi utvecklat klarar Alta skiffer utan problem. Verktygen hanterar att stenen varierar i hårdhet och form utan att det blir slött.

Det här gör också att man i större utsträckning kan använda samma diamantverktyg på fler bergarter trots varierad hårdhet – utan att livslängden eller kvaliteten blir lidande.